Nest 2016

Isa v.d. Slotbosse-Heide x Guus du Pied du Mont

 

- Deze dekking voldoet aan het Verenigings fokreglement van de NVDSK.

 

 

Jachthondenkennel "Chasse au bon Vent"