Nest 2014

Elanora du Pied du Mont x Guus du Pied du Mont

 

-Deze dekking voldoet aan alle gezondheidseisen van de NVDSK, maar niet aan de

 werkeisen. Het waterwerk ontbreekt bij Elanora.

 

 

 

Jachthondenkennel "Chasse au bon Vent"